supapa automata de aerisire cu O-ring

Supapa automata de aerisire cu O-ring 1/2” pentru instalatii solare
Supapa automata de aerisire cu O-ring 1/2” pentru instalatii solare Alte componente
Supapa automata de aerisire cu O-ring. Dimensiune: 1/2”. Temperatura maxima: 180°C.
55,00 RON